LOKE                   1887                    Kristinehamn 45

ODEN                 1971                    GIA DHS 60 801                           (Sålt till Prime Solutions AB 20190501)

GB 7                    1864                    Galtströms bruk                         Timmervagn

GB 8                    1864                    Galtströms bruk                         Timmervagn

FGT G 9             1998                    Fd Granbo Järnväg ombyggd från 600 mm spårvidd

FGT C 10            2019                    Galtströms bruk                         *Högbergs vagn

FGT C 11            2019                    Galtströms bruk                         *Fagerlunds vagn

FGT C 12            2019                    Galtströms bruk                         *Birves vagn ??

FGT C 13                                                                      Reserverat nummer

FGT C 14                                                                      Reserverat nummer

FGT CD 15         Anpassad rörelsehindrade     Reserverat nummer

FGT Q 20           1997                    Fd Granbo Järnväg ombyggd från 600 mm spårvidd

FGT Q 21           1997                    Grusvagn FGT Q 22                                        Vagn för båttransport ev. Svartvik III

Vår strategi på fordonssidan.

Godsvagnar     Föreningen ska skapa ett autentiskt tåg med vagnar likadana som de som en gång rullade på banan under dess storhetstid. Totalt har vi planerat att ha ett tåg bestående av 8 vagnar av denna äldre typ.

Personvagnar Vi avser producera totalt 6 personvagnar (Varav TVÅ anpassade för besökare med rörelsehinder)

Tjänstevagnar De fordon som krävs för Övrigt:               Föreningen har även SJ Z 50 som deposition från Håkan Zaar från 2019.