S/S Ophelia

Ophelia anskaffades genom Klosters Aktiebolags försorg. Vid denna tid var Martin Nisser disponent för Klosters bruk han höll till vid bolagets huvudkontor i Stjernsund. Klosters aktiebolag ägde vid tidpunkten en rad bruk och hyttor runt om i landet, bland annat Långshyttan, Stjernsund, Söderfors och Galtström för att nämna några. På Galtström hade man en förvaltare vid namn Elias Svedberg och diskussioner mellan dessa bägge herrar om namnvalet på båten finns väldokumenterat. Elias Svedberg föreslog att fartyget skulle få heta Galtström, men eftersom Martin Nisser ville att fartyget skulle få namnen Ophelia så det blev efter en del skriftväxlingar ”Ophelia”.

År 1884 skrevs kontrakt på fartyget ”Ophelia” med O. A. Brodins Varv i Gefle för leverans till Galtströms bruk. Fartyget var varvets nybygge i stål nummer 2 och levererades 1885.

Ångmaskinen levererades från Atlas i Stockholm.

Ophelia anskaffades av Klosters Aktiebolag som var den ägare som mekaniserade och utvecklade Galtström till ett modernt Jernbruk från 1870-talet fram till sekelskiftet.

Under Klosters AB:s drifttid nyttjades Ophelia främst för transporter av kalksten från Oaxen och Slite. Malm fraktades från Uppland och Dalarna men skeppades troligen ut i Dannemora och Gävle för vidare transport till Galtström. Stora mängder träkol, så kallad ribbkol, skeppades från sågverken i Sundsvallsdistriktet ner till Galtström. Under senare delen av 1800-talet och efter sekelskiftet importerades stora kvantiteter kol från vårt grannland Finland. Från bruket skeppades både stångjärn och manufaktur till olika kunder runt om i världen. Då Galtström tillhörde den skara bruk med egna exportprivilegier så skeppades varorna direkt till kunder runt om i Sverige men även på export till utlandet.

År 1898 beställde man ytterligare en bogserare från Jönköpings Mekaniska Verkstad för leverans år 1899. Av någon anledning erhöll även detta fartyg namnet Ophelia. De båda fartygen påminner mycket om varandra och har genomgått en rad ombyggnader genom åren vilket gjort att man ibland kommit att förväxla fartygen med varandra. Olika namn hade onekligen underlättat.

Ophelia såldes år 1900 till Munksund och har därför aldrig ägts av Sunds Aktiebolag.

Under första världskriget användes Ophelia som minutläggningsfartyg och denna tjänst hade hon (Dock som Munksund 4) även under andra världskriget.

Man kan notera att Ophelia med sin tjänstgöring från 1885 till 1967 innebär att hon var verksam i inte mindre än 82 år.

Sedan 1981 har Ophelia, nu i skepnad av S/S Nordkust 4 legat upplagd på slip i Stackgrönan strax söder om Skelleftehamn, en plats välkänd för sina fantastiska räkmackor och sitt båtmuseum. De senaste åren har fartygets framtid varit oviss och man har till och med talat om att skrota henne.

Föreningens första kontakter med Ophelia var 1988 då två av föreningen grundare Yngve & Karin Fagerlund besökte henne i samband med en resa norrut. Detta föranledde ett besök av Urban Gagner och Håkan Zaar sommaren 1996 då vi för första gången såg henne med egna ögon.

När Håkan Zaar under 2006 satt och tittade lite på nätet och hittade en notis på ett ångbåtsforum, landgången, som nämnde att man i detta skede hade planer på att skrota fartyget föranledde detta ett omedelbart brev till Christer Selin som var ansvarig för Ophelia på Skellefteå Museum. Efter en tid fick jag svaret att framtiden var mycket osäker men att man inte hade för avsikt att skrota Ophelia i detta läge. Varför vet jag inte men man får vara glad att det inte drevs igenom. Under fjolåret aktualiserades frågan mera konkret när vi fick förfrågan om att omhänderta Ophelia och ta hem henne till Galtström. Detta kommer glädjande nog i en tid då FGT börjar vara i kapp med flera av våra andra åtaganden och vi i styrelsen bedömer förutsättningarna att kunna göra något fantastisk av Ophelia som mycket goda.

Ambitionen är att renovera upp henne och använda henne i ett transportsystem omfattande Ångtåg – Ångfartyg och veteranbuss från Galtströms bruk via hamnen i Utterviken och genom den nyöppnade kanalen mellan Galtström och Skatans fiskeläge. På detta sätt kan vi dels bidra till att öka intresset för Galtström och Njurunda samt erbjuda något världsunikt om så bara under några sommarmånader.

Svartvik III

Tongue labore picanha ut consectetur ipsum. Consequat pastrami exercitation consectetur shankle picanha, spare ribs bresaola in short loin meatloaf. Nisi in turkey, eiusmod anim fatback pig culpa aliqua quis corned beef. Tenderloin venison chislic beef ribs do porchetta ball tip pig jowl ut quis reprehenderit corned beef fatback. Bresaola incididunt in, ground round non bacon irure hamburger.