Vattentorn

För att kunna filtrera och behandla pannvattnet och därmed minimera slitaget och avrostningen i LOKEs panna så har vi valt att bygga ett nytt vattentorn.

Planen var att ersätta det vattentorn vi haft nere vid bagarstugan, fast flytta tornet till en mera central plats med tillgång till såväl el som vatten. Samt med närhet till där vi behöver det, där vi kan fylla på vatten på stationen i Galtström.

Som länsstyrelsen skrev i sitt beslut, så är ”den nya byggnaden i sitt utförande något som verkligen lyfter byggnadsminnet Galtström”.

Alla tillstånd var klara med berörda myndigheter, men vi stötte tyvärr på patrull. Därför kommer vi att renovera och bygga om det befintliga tornet vid bagarstugan och det nya tornet får vi ställa på annan plats utmed banan. Lite i skym undan.

Vattentornet i Munkfors Ransäter

Ursprunget

Förlagan till tornet är det vattentorn som togs fram som standardbyggnad av Statens Järnvägar på 1850-talet. Totalt har tontypen funnits i ca 200 exemplar från Skåne till riksgränsen så modellen är perfekt.

Vidare har vi lyft in färger och detaljer som står att återfinna inom bruksområdet. Dels på byggnader som finns kvar, men också byggnader som försvunnit. Ett sätt att hedra områdets historia i en ny byggnad i tidsenlig stil.

Grundmodellen är dels baserad på standardritningen från 1850. Sedan har vi hämtat inspiration från tornet i Trångsviken samt ladugården och lite andra delar av bruket.

Tornet som det ska se ut när det är klart, med slaggstensgrund, snickarglädjen på taket är inte på plats på den här modellen, men stilen kommer från brukets kolhus.

Fönstren har vi begärt offert på från Morins Fönsterhantverk och Dörren levereras under våren av Drömfabriken – Prime Solutions AB.

Vattentornet Galtström