• Svensbro Station

Vändskiva

Svensbro var en gång i tiden en viktig knutpunkt. Den trafikerades av företaget Hjo – Stentorps Järnväg. Hos det bolaget rullade inte mindre än 5 ånglok tillverkade av Kristinehamns Mekaniska Werkstad. Ett av loken, ”F U von Essen” tillverkat 1875 slutade sina dagar i Vallvik på 1930-talet.

  • Carl IX

Hjo – Stentorps Järnväg lokomotiv nummer 1 “Carl IX”, Kristinehamns andra ånglok levererat 1869 påminner en del om loket Oscar på Born-Engelsfors Järnväg.

Det fanns även en linje mot Tidaholm där man bröt kalksten.

Vill man veta mer om stationen och dess storhetstid så rekommenderar vi den här sidan http://www.hsj.se/hsj/svensbro.asp

Det finns inte många bilder på vändskivan i drift, men här hittar man en bild från 1967, då skivan fortfarande ligger kvar i sin vändskivegrop av kalksten:
http://www.scooterklubben.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=2493&start=15

Vändskivan räddades till eftervärlden av Anten – Gräfsnär Järnväg strax utanför Alingsås.

FGT fick köpa den av dem med en tanke att vi skulle använda den i anslutning till någon form av verkstad eller lokstall i Galtström i framtiden, men på senare år har vi reviderat våra planer.

  • Ritning Svensbro Stationsplan

På bangårdsritningen kan man se vändskivan till vänster om bangården.

Vi har lagt en del resurser på renoveringen. Dels fick vi ett bidrag från Hälsinglands sparbank för att kunna bekosta blästring och lackering, sedan har vi själva lagt en del på att byta ut rälsen och tillverka ett nytt centrum till vändskivan. Vi lät Top Coat på Svartvik hjälpa oss med blästring och lackering.

Skivan väntar nu bara på att monteras samman, vilket kommer att ske under våren 2021.

Axlarna har reviderats och centrumtappen som skivan roterar kring kommer under våren från verkstaden.

Nu återstår bara att välja rätt plats för skivan.