Vagnhallen

Vagnhallen är det projekt som tagit längst tid för oss att genomföra.

Det kommer på sikt att bli en kombinerad vagnhall, verkstad och järnvägsmuseum.

Ena halvan bli ett kallförråd för uppställning av fordon. Andra halvan blir verkstad med lyftmöjligheter så vi kan klara av allt under håll på våra fordon.

Det ger oss också möjlighet att kunna genomföra större delen av det tyngre underhåll som kommer med den här storleken på fordon, i egen regi och på plats i Galtström.

Museum blir det så till vida att vi kommer att kunna ha lokalen presentabel när vi inte har några större arbeten på gång och det är lugnare på Galtström. Då kan vi ha utställningar och visa fordonen på ett trevligt sätt för våra besökare.

Såhär kommer hallen att se ut. Ena halvan blir verkstad och den andra halvan vagnhall (bilden skall kompletteras med ett tak).

Projektet

Det är ett omfattande arbete där vi genomförde omfattande mark- och dräneringsarbeten för hallen ganska tidigt för det tar tid att stabilisera marken på platsen och dränera undan vatten som trycker på från berget.

Väggarna ställdes upp på plintar som kommer att gjutas samman med golvet och vi ska komplettera konstruktionen med isolering på utsidan för att få en så kallad, isolerad kantbalk. Sedan skall som sagt ett betonggolv gjutas. Ett golv som ska kunna tåla belastningarna av våra tyngre fordon.

 • Grävare
 • Samling av plintar.

  Plintar
 • Kantlinorna utlagda.

  Kantlinjer
 • Resningen på plats.

  Resningen
 • Här pågår förankring av stommen i plintarna.

  Förankring
 • Formning av rejäla betongfundament för stålstommen i verkstadsdelen.

  Betongfundament

Sedan bilderna tagits, har vi kompletterat med en rejäl stålstomme och nästa steg blir att få på tak och väggar, sedan ska vi lägga spår och gjuta ett betonggolv i hela lokalen.