Järnvägsbron

Under de senaste åren har vi insett att det är meningslöst att försöka underhålla bron som man skulle önska att man kunde.

I normala fall varierar vattennivån i en å relativt lite, speciellt om man har dammar som går att reglera.

I vårt fall ändras vattennivån hela tiden och det gör att trä ena stunden ligger i vatten, andra stunden i luften.

Därför blir rötskadorna mera omfattande i en sådan här miljö än vid en kaj i en sjö. Den bro som ni ser på bilden byggde vi redan 1996.

Det har kommit rena monsunregn och det går nästan inte att skydda sig ifrån, då kan det se ut såhär.

Efter den här översvämningen satt det en hel bäverdam inuti bron!

Vatten över huvudet

Brons läge, höjd över normalvattennivån är samma som den var förr i tiden, inget har ändrats där, men dammen har slammat igen och nedströms bron ligger det massor av sediment som bromsar upp flödet efter bron vilket gör att det uppstår ett mottryck så vattennivån stiger ytterligare vid höga flöden.

Vi har gjort utredningar och kunnat konstatera att det finns lösningar på det mesta.

Det har nu gått 25 år och det krävs så pass mycket nya delar att det är enklast att bygga en helt ny bro, men på ett annat sätt.

  • Stenkistorna

Stenkistorna

Vi kommer att timra stenkistorna med annat material än tidigare och med metoder som gör att stenkistorna inte ruttnar., konstruktionen kommer att förändras en del för att minska mekanisk nötning av is mm.

Bron kommer att höjas 30 cm vilket låter sig göras genom att banvallen som ansluter mot brobanan i på norra och södra sidan görs högre. Då slipper vi ALLA översvämningar av själva bron som vi kan förutse med de beräkningar och bedömningar vi gjort. Däremot kommer översvämningar att ske, men då kan vattnet rinna förbi bron på södra sidan om bagarstugan och orsakar då inga skador på banan.

Brons överbyggnad håller vi på att nytillverka. Bron kommer att utföras i samma stil som den ursprungliga och vi breddar bron en aning för att öka det fria rummet dvs. avståndet mellan fordonen och bågarna på bron.

Alla smiden nytillverkas och behandlas på tidsenligt sätt.

Vi har också utarbetat en förvaltningsplan som vi kommer att arbeta efter. Den kommer vi att ha som modell för ALLA kommande projekt för att inte bara köra ett projekt, utan också säkerställa att bron sköts på rätt sätt och förvaltas i alla avseenden.

Klammersmiden

Smiden

Här ses massor av den nya klammer som skall binda samman de byggda huvudbalkarna. Dessa kompletteras med bultar och muttrar och hjälper till att binda samman hela träkonstruktionen.

Man skulle kunna kalla konstruktionen en komposit-lösning där olika material samarbetar för att uppnå vissa specifika egenskaper. Bara det att den kompositen skapades redan 1876…

Projektet

Projektet med bron kommer att pågå under året och om allt går väl skall den nya bron stå klar i höst.

Arbetet med bron finansieras av Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen Västernorrland, Föreningen Galtströmståget och Drömfabriken – Prime Solutions AB.