Pågående projekt

Järnvagsbron Galtström

Järnvägsbron

Totalrenovering av bron över Hammardammen.

Vagnhallen

Vi bygger ett nytt hem och verkstad åt våra vagnar.

Vagnarna

Personvagnar

Våra nya personvagnar håller på att färdigställas.

Vattentornet

Vattentorn

Loke behöver få vattnet renat så vi bygger ett nytt vattentorn.

Vändskivan

Vändskiva

Vi håller på att planera plats för den nygamla vändskivan.