Om föreningen

Föreningen arbetar i huvudsak med järnvägen vid Galtströms bruk, fartygen samt med att utveckla Galtströms Bruk till ett levande arbetslivsmuseum.

Föreningen påbörjade verksamheten vid Galtström redan 1988 men bildades formellt först 1994. Allt sedan dess har vi arbetat med att totalrenovera LOKE, byggt en hel museijärnväg, med bana, broar och rullande materiel.

Vi har dessutom rekonstruerat hela Hammardammen renoverat Ålhusdammen och byggt upp ett nytt ålhus efter den ursprungliga modell som fanns här uppe. Vi har byggt om dammen vid bagarstugan och byggt en ny bro för biltrafik där med BK2 klassning. Vi har även restaurerat sågdammen och bruksdammen vid Galtströms bruk genom åren och mer där till.

Vårt fokus idag ligger på järnvägen och fartygsverksamheten, det räcker gott och väl.

Vi arbetar dels med bevarandet men också förvaltningen av järnvägen och vår övriga verksamhet. Det innebär att vi ständigt jobbar för att förbättra våra möjligheter att verka och sköta om våra fordon.

Det pågår ett par projekt just nu som kräver stort engagemang och det är personvagnarna, vagnhallen och järnvägsbron. Det är de tre enskilt viktigaste projekten som pågår just nu.

Sedan har vi mindre, mera avgränsade projekt som upptar mer eller mindre tid och då pratar vi om vår bangård nere i Utterviken som kommer att byggas klart under våren 2021.

Vi har ett vattentorn och en del andra mindre projekt som vi sakta men säkert närmas oss mål med. Vår ambition är att göra klart de projekt vi håller på med innan vi drar igång några nya.

Utflykter

Föreningen brukar åka och hämta spårmateriel vart annat år ungefär och vi siktar på en sväng även under 2022. Det brukar vara mycket uppskattat och en unik möjlighet att lära känna varandra.

Vi aktiva brukar även ta med LOKE på olika utfärder i utbildningssyfte, men också för att lära känna andra aktiva i andra föreningar.

 • Kristinehamns Mekaniska Verkstad 150 år 1998 i Kristinehamn (Kwaerner Turbine AB)
  Medverkade under hela jubileumsveckan. Dels kunddagen men även under öppet hus för allmänheten på lördagen.
 • Jädraås – Tallås Järnväg
  Vi hade som målsättning att låta alla som eldar och kör LOKE få testa att köra LOKE med tåg, elda med stenkol i maklig takt för att få in rätt känsla. Det ingick även en trafikdag med JTJ då vi körde efter tidtabell. LOKE gjorde dragkrafttest med ett tåg som vägde ca 130 ton.
 • Uppsala – Lenna Järnväg
  Syftet här var att elda med stenkol och köra tåg med högre hastighet och efter tidtabell. Det vart en lärorik resa på många sätt.

 • Järnvägsmuseum Gävle
  I samband med museidagen 2014
 • Almedalsveckan
  Tillsammans med MRO, Arbetsam och JHRF visade vi upp LOKE under Almedalsveckan och berättade om arbetet med ånglok och järnvägar.

Världsrekord vid lyft av ånglok med papper

Pappersproducenten Mondi (Tidigare Frantschach i Väja och före det mera känt som Väja Dynäs) tillverkar världens starkaste papper. Hur bevisar man då det, jo man lyfter ett ånglok med papperet.

Vi har ett par liknande event planerade de kommande åren. Som aktiv i föreningen har man möjlighet att medverka vid sådana här intressanta evenemang.