• Oden

Oden

För många år sedan, tror det var runt 2002 eller nått så köpte vi ett diesellok från Hagfors Järnverk.

Maskinen levererades ursprungligen till Uddeholmsbolaget för växling på Storfors bruk. Senare hamnade det vid Hagfors Järnverk

Loket är ett GIA DHS 60 tillverkat 1971 med liknande teknisk data som LOKE. 8 tons vikt och med 15 km/t som maxhastighet.

Vår ambition är att iordningställa maskinen till trafiklok för oss i Galtström.

Att huvudattraktionen är LOKE är en självklarhet, men sommartid med långvarig torka så är trafik med ånglok om inte omöjligt så i vart fall väldigt olämpligt.

Då ger ett diesellok oss en möjlighet att ändå köra trafiken.

Vi kommer också att ha ett lok lämpligt för växling och arbeten utmed banan som inte kräver att vi ska ägna tre timmar före och en timme efter en kördag för att ställa av.

Det innebär att det kommer att bli en arbetsmyra som kommer att få jobba.

Projektet påbörjat

  • Oden Motor

Större delen av loket kommer att bli kvar intakt då det är en mycket driftsäker konstruktion, men vi kommer att ljudisolera och göra om hela motorutrymmet samt komplettera med hytt och nya koppel.

Vi har demonterat loket och vi har lagt ner en hel del tid på projekteringen av renovering och ombyggnad av maskinen till något mera ändamålsenligt.

Tekniska underlag

Vi arbetar just nu med att ta fram alla ritningar på loket. Vi har även fått låna alla tekniska underlag på loktypen av Staffan Erron som driver Närsen Gråntjärns järnväg med sin son i närheten av Dala Floda.

Därmed har vi alla tekniska underlag vi behöver att utgå ifrån när vi ska komplettera med en del detaljer.

Loket har även Åkerströms radiostyrning, något som vi räknar med att behålla på loket. Det har sina fördelar.

Vi lägger också en hel del tid på att designa gångbord, överbyggnad, hytt och nytt elsystem mm. Här följer en bildsvit från CADDEN som visar i vilken riktning vi tänker gå.