• LOKE Leveransfoto

Loke

Ända sedan den första sträckan, den mellan Galtströms bruk och hamnen i Prästviken, anlades åren 1864-65 ombesörjdes järnvägen av hästar. Det var en ganska flack bana med relativt liten stigning upp mot bruket från hamnen. Med ökad produktion och allt större fartyg så insåg man snart att djupet i hamnen inte var tillräckligt, vidare var inte hamnen speciellt väl skyddad. En lång stenpir anlades tidigt strax nor om hamnen

Järnvägen användes främst för transporter av malm och kalksten från hamnen upp till bruket. Träkol som åtgick i stora mängder kolades i skogarna runt bruket. Runt sekelskiftet lastades stora mängder träkol in till bruket. EN del skeppades från bland anat Finland med en av brukets stora pråmar. En del mindre pråmar togs in i Prästviken, det var ofta transporter av träkol från sågverk i sundsvallsområdet. Där kolade man så kallad ribbkol som producerades av spill från sågverken.

1872 verkar det som om arbetet med den nya hamnen i Utterviken påbörjades.

År 1873 köptes Galtströms bruk av Klosters Aktiebolag som genomförde omfattande satsningar på att effektivisera bruksdriften och investeringar i allt möjligt ångdrivet skedde på löpande band.

År 1876 drog arbetet med en ny linje från den nya hamnen Utterviken, samtidigt så förlängdes banan även söderut över Armsjöån och vidare till brukets valsverk och övre hammaren samt i södra änden nådde man den stora vattensågen. Vattensågen var den största av tre sågverk som ägdes och drevs av bruket.

Efter banans ombyggnad 1876-77 krävdes en hel del hästar i trafiken och år 1886 var inte mindre än 18 hästar aktiva med trafiken vid järnvägen, något som disponenten Martin Nisser vid Klosters AB inte var speciellt glad över. Han tyckte att det var hästar överallt…..

1868 (Det var dock före Klosters bruk) anskaffades en Lokomobil från Danmark, den finns fortfarande kvar. Man anskaffade S/S Ophelia 1885 och LOKE år 1887, därtill de två ångkranarna i hamnen vilka av allt att döma tillverkades av Helsingborgs mekaniska verkstad. Det finns TVÅ olika modeller som lär ha levererats runt 1872 samt en några år senare. En som är väldigt lik kran nummer två finns bevarad i Sulitjelma i Norge och den är tillverkad 1890.

Ångloket LOKE levererades till Galtströms bruk den 21 juni 1887 som verkstadens 45 ånglok.

LOKEs ankomst innebar stora förändringar av trafiken vid järnvägen. Loket stod själv för alla transporter på hela banan och det fanns bara en enda lokförare under alla år. Det var Johan Albert Nyström. I samband med leveransen följde en instruktör vid namn Lokrantz med från Kristinehamn. Han var med på bruket och lärde upp J. A. När detta var klart så ombesörjde han all trafik med LOKE ända fram till 1933 vilket verkar ha varit sista året som det förekom någon egentlig trafik på banan. Bruket och valsverket lades ner redan 1916 och därefter kom banan att användas uteslutande för transporter av timmer från timmeruppfodringen vid sågdammen.

De sista åren fraktades årligen inte mindre än 112.000 stockar med järnvägen.

Loke mellan bagarstugan och den lilla järnvägsbron runt 1910. Foto: SCA Arkiv

Inför Galtströmsdagarna 1989 företogs en kosmetisk renovering av LOKE, Maskinen målades i rätt färg, men utan dekorlinjer. Efter det påbörjade arbetet med att planera en restaurering av LOKE till nyskick. I omgångar demonterade vi rörelse och armaturer för att sakta men säkert skapa oss en förståelse för hur loket var i skick.

Under 1994 plockades loket ner i delar. Vi började renoveringen av gamla pannan, men när vi borrat 50 stagbultar och ca 30 % av stagen visade sig vara bräckta.

Vi noterade också att plåten runt eldstadsringen som skulle vara 10 mm, var 5 mm så kändes det som det var meningslöst att försöka reparera den pannan och få till något som skulle klara sig längre än ett par år.

Under 1994 ritade Håkan Zaar en helt NY ångpanna, samtidigt fortsatte arbetet på resten av loket, men chansen att få till en helt ny panna föreföll tämligen hopplösa.

Genom en rad lyckosamma omständigheter så lyckades en av oss eldsjälar, Torbjörn Jonsson, förmå Bröderna Edstrand i Sundsvall att ställa upp med material till en ny panna.

Ett möte bokades med Claes Birve på Sunds Defibrator (Tidigare Sunds AB som ägde Galtström från 1903-54), men som i många år arbetat med tillverkning av tryckkärl för i första hand processindustrin i regionen och stora delar av världen.

Håkan Zaar och Claes hade ett möte under 1995 och i samband med det så lovade företaget att ställa upp och tillverka en ny ångpanna till LOKE. Vid den tidpunkten hade inga nya pannor tillverkats till något svenskt ånglok på många år. Detta gav oss nytt hopp och våren 1996 levererades den nya ångpannan till LOKE (pannan har fram tills idag eldats på ca 1000 gånger).

LOKE flyttades under 1996 till Winbergs Verkstäder på Bredsand där renoveringen fortsatte. Mängder av delar polerades, hjulen svarvades, nya lager tillverkades, plåtar byttes ut och vi nitade nya kolboxar och en ny hytt.

Även plåtsvepen till pannan nytillverkades. Skorstenen reparerades osv. Det vart många kvällar och helger med reparationer och slutligen montage av loket. Vi kunde leverera LOKE till Galtström på klockslaget 110 år efter att loket anlände nytt till Galtström, midsommardagen 1997.

  • LOKE i samband med hjultåget 2018 Foto: FGT/Håkan Zaar

    Loke Hjultåget 2018
  • Ritning av LOKE. Arkiv: FGT/Hans Svensson

    Loke Ritning

LOKE har sedan leveransen varit ute på många äventyr.

  • Jädraås Laguppställning

2003 besökte LOKE Jädraås – Laguppställningen

  • 130 Ton

Här testade vi att dra ett tåg på 130 ton inne på Jädraås station och vi tog oss med hela tåget från verkstaden, genom växelgatorna ända fram på bangården vid stationshuset till Jädraås. Vi kan meddela att det gick tungt.

2003 genomförde vi tillsammans med Frantschach (Väja), i dag Mondi, världsrekordlyft av ånglok med papper. Världsrekordet registrerades till 9,8 ton med världens starkaste papper! Väjas – Spring Pack.

2014 Besökte vi Uppsala Lenna Järnväg.

2016 Besökte vi Järnvägsmuseet i Gävle i samband med museidagen.

  • LOKE Uppsala Central

Här var det många resande på normalspåret på Uppsala Central som lyfte på ögonbrynen.

  • LOKE Almedalsveckan

2018 var det dags att resa till Gotland och Almedalsveckan.